aktualizowane 19:36, 24 Oct 2019

Wiesz o czymś ciekawym? Napisz do nas e-mail: info@superfakty.pl

Wyliczenia GUS wskazują, że nasza gospodarka rośnie w pierwszym kwartale 2015 r o 3,5 proc. Wynik dobrze rokuje na kolejną część roku.

Szacunkowe dane GUS potwierdzają dobrą passę polskiej gospodarki, widoczną coraz bardziej wyraźnie od trzeciego kwartału 2013 r. Pierwsza połowa tamtego roku przyniosła jeden z najpoważniejszych od wielu lat okresów spowolnienia tempa wzrostu. W pierwszym kwartale PKB wzrósł o zaledwie 0,2 proc., a w następnym o 0,6 proc. Od końca 2013 r. PKB rośnie w tempie lekko przekraczającym 3 proc., wyróżniając naszą gospodarkę nie tylko na tle słabej wciąż strefy euro i całej Europy, ale także dając nam miejsce w ścisłej czołówce światowej.

Właśnie ta odporność na niekorzystne warunki panujące w otoczeniu, jest szczególnie godna uwagi, tym bardziej, że nie zanosi się, by w naszym bliższym i dalszym sąsiedztwie szybko nastąpił poważniejszy przełom. Świadczą o tym choćby najnowsze wstępne dane, dotyczące gospodarki Niemiec, naszego największego partnera handlowego i gospodarczego. PKB w pierwszym kwartale wzrósł tam jedynie o 1,1 proc., znacznie poniżej oczekiwań.

Choć wstępne dane GUS nie zawierają informacji o tym, jakie elementy złożyły się na zwyżkę, można się domyślać, że dobry wynik zawdzięczamy przede wszystkim eksportowi i inwestycjom oraz konsumpcji indywidualnej. W pierwszym kwartale zanotowaliśmy nadwyżkę handlową, wynikającą z przewagi eksportu nad importem. To właśnie świetnie radzący sobie eksporterzy przyczyniają się od dawna do poprawy w gospodarce.

Łukasz Lefanowicz Gerda Broker