aktualizowane 2:09, 12 May 2020

Wiesz o czymś ciekawym? Napisz do nas e-mail: info@superfakty.pl

Główny Urząd Statystyczny zbadał ubóstwo w Polsce w 2014 roku. Najbiedniejsi okazali się mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego.

Według danych zebranych przez GUS w warmińsko-mazurskim prawie 15% mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie. To co szósty mieszkaniec województwa. Niewiele lepiej jest w świętokrzyskim, gdzie skrajnie ubogich jest ponad 155 tys osób. W całym kraju liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli poniżej progu interwencji socjalnej, szacuje się na około 2,8 miliona.

Minimum egzystencji wylicza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Dla osoby, która sama prowadzi gospodarstwo domowe wynosi ono 540zł. Dla rodziny czteroosobowej 1458zł. (kyzum)